Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Giảm nghèo bền vững 2017

Chiến lược công tác dân tộc giúp xóa đói giảm nghèo
icon
Việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã giúp phát triển sản xuất, đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị