giảm nghèo bền vững
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức, giải năm nay có gần 100 tác phẩm tham gia. Qua vòng sơ khảo, Ban Thư ký các chi hội đã chọn 48 tác phẩm vào vòng chung khảo. Các tác phẩm đã bám sát chủ đề, phản ánh kịp thời, trung thực các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, vấn đề mang tính thời sự trong công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền hoạt động trợ giúp người nghèo; phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả.

 

Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp, ngành, địa phương, hệ thống tài chính ngân hàng, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân. Bên cạnh đó, một số tác phẩm mạnh dạn đấu tranh phê phán các biểu hiện quan liêu, thiếu công khai, minh bạch trong thực hiện một số chính sách giảm nghèo.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả của 23 tác phẩm xuất sắc, bao gồm: 1 giải Nhất; 4 giải Nhì; 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. 

P. V