giảm nghèo
UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị kéo dài thời gian hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Nghị quyết số 179, trong giai đoạn 2016-2020, ngoài việc được hưởng hỗ trợ 70% từ ngân sách Trung ương, hàng năm, người thuộc hộ gia đình cận nghèo (trừ những người đã tham gia bảo hiểm y tế  theo các nhóm đối tượng khác) được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại từ ngân sách tỉnh.

Giai đoạn 2016-2020, ngân sách tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ hơn 269 tỷ đồng cho 377.447 lượt người, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  trung bình 4%/năm.

 

Chính sách này đã thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh của Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; đồng thời tạo điều kiện cho người thuộc hộ cận nghèo hưởng lợi khi được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế , góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho bản thân và gia đình trong trường hợp rủi ro về sức khỏe.

Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2021. Nếu không kịp ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế  còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 thì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  trên địa bàn có thể giảm từ 3-4%, thấp hơn chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020; đồng thời gây gián đoạn việc thụ hưởng chính sách và đảm bảo an sinh xã hội của người dân trên địa bàn.

Minh Thư