Ông Nguyễn Văn Soi, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Mê, cho biết: Với sự linh động của các cơ chế, bằng việc mở rộng các loại hình hỗ trợ đã tạo cho người nghèo có nhiều cơ hội thoát nghèo.

Đặc biệt, để sinh lợi từ nguồn vốn, ngoài việc để người dân tự lựa chọn loại hình hỗ trợ, chủ động mua cây, con giống thì huyện đã phối hợp với các ngành, xã, thôn thành lập các đoàn xuống khảo sát nhu cầu của người dân, lợi thế của địa phương; để người dân họp bàn và đề xuất các hộ được hỗ trợ; bám sát các nhiệm vụ nghị quyết của Đảng bộ xã, nghị quyết HĐND; tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe, cơ sở vật chất, chất lượng máy nông cụ… đảm bảo không dịch bệnh, chất lượng tốt mới tiến hành giải ngân. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và nỗ lực vươn lên thoát nghèo của chính người dân đã giúp huyện Bắc Mê hoàn thành mục tiêu giảm 400 hộ nghèo và đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2020 xuống còn 25,8%.

giảm nghèo bền vững
Huyện Bắc Mê còn nhiều hộ nghèo, đời sống người dân thiếu thốn đủ bề.
 

Việc hỗ trợ đa dạng sinh kế trên tất cả các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, máy nông cụ… đã tạo cho người dân có nhiều cơ hội lựa chọn, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu.

Bên cạnh đó, các dự án giảm nghèo tập trung hỗ trợ các nội dung như đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất và sinh hoạt; hỗ trợ sản xuất và đa dạng hóa sinh kế của người nghèo; nâng cao chất lượng nhân lực ở huyện, xã nghèo tham gia xuất khẩu lao động nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo; truyền thông về giảm nghèo và tiếp cận thông tin của người nghèo.

K.Chi