giảm nghèo bền vững
Nhiều hộ nghèo ở Hà Nội được hỗ trợ vay vốn sản xuất để thoát nghèo.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Ông Hoàng Thành Thái, PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đánh giá, công tác hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp và đạt những kết quả khả quan.

Giải pháp đầu tiên được cơ quan thường trực công tác xoá đói giảm nghèo xác định đó là việc nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo phải đến được đúng đối tượng. Với phương châm này, hằng năm, các quận huyện, thị xã đều tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo sau đó, phân tích, tổng hợp nhu cầu, khả năng, hoàn cảnh của từng hộ, từng nhóm đối tượng, làm căn cứ đề xuất giải pháp trợ giúp.

Tiếp đến, thực hiện chủ trương “trao cần câu chứ không trao con cá”, những người còn khả năng lao động là thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề.

Theo đó, những người còn khả năng lao động là thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề.

Từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 75.000 lao động thuộc các đối tượng chính sách. Sau học nghề, 88,45% lao động có việc làm mới hoặc vẫn làm nghề cũ, nhưng có thu nhập cao hơn.

Cùng với công tác hỗ trợ đào tạo nghề, nhóm lao động đặc thù này còn được hỗ trợ về công cụ, phương tiện sản xuất và được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng số vốn vay gần 2.400 tỷ đồng.

Ngoài hỗ trợ đào tạo nghề, những hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở cũng đã được hỗ Hà Nội trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.565 nhà ở cho hộ nghèo.

 

Ngoài ra, thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 1,14 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện, truyền hình kỹ thuật số, sữa học đường cho hộ nghèo; trợ cấp hằng tháng cho người già yếu không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh hiểm nghèo; miễn phí xe buýt cho người từ 60 tuổi trở lên.

Ngoài các chính sách đã triển khai, ngày 8-7-2019, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội”.

Theo đó, mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này bằng mức chuẩn nghèo (1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 1,1 triệu đồng/ người/tháng ở khu vực nông thôn).

Không còn hộ nghèo

Sau khi quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp các hộ nghèo có điểm tựa để vươn lên. Nhờ đó, dù chuẩn nghèo cao hơn chuẩn chung của cả nước nhưng công tác giảm nghèo của Hà Nội vẫn đạt kết quả khả quan, bảo đảm tính bền vững. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2019, toàn thành phố có hơn 67.000 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo ở Hà Nội giảm từ 3,64% vào đầu năm 2016, xuống còn 0,42% vào cuối năm 2019, về đích trước 2 năm so với kế hoạch.

Hiện nay Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo (trừ người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, không có khả năng tự thoát nghèo).

Nhằm không để ai “lọt lưới" an sinh xã hội, cùng với việc triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chính sách bảo hiểm xã hội…

Theo ông Khánh, những năm gần đây, Hà Nội không còn gia đình người có công thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở; 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Thực hiện đúng chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Nội đã luôn dành mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, trong đó có đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Với những giải pháp đồng bộ đã, đang và tiếp tục triển khai, mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

N. Huyền