Giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau" gắn với việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các huyện, thị xã, thành phố đã đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương mình, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với những cách làm linh hoạt, sáng tạo với mục tiêu huy động được sức mạnh của cả cộng đồng cùng chung tay xóa đói, giảm nghèo. Các địa phương đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách về giảm nghèo định kỳ ở các cấp, các ngành; xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình thông tin và truyền thông về công tác giảm nghèo theo hình thức sân khấu hóa; sửa chữa các cụm pano trên địa bàn với chủ đề “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; treo băng rôn tại các trục đường chính, tại các nơi đông người qua lại, tại địa bàn xã, phường, thị trấn; sản xuất, phát hành tờ rơi về giảm nghèo.

Tính đến nay, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên còn 1,9%, trong khi bình quân hộ nghèo của cả nước là 3,75%. Để đạt được kết quả đó, tỉnh đã có nhiều chính sách giảm nghèo bền vững và sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, của MTTQ, các đoàn thể chính trị và sự chung sức của toàn xã hội.

UBND tỉnh Hưng Yên đưa ra nhiều chính sách, từ năm 2016 – 2019 tỉnh nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất cho các hộ gia đình. Gần 18 nghìn hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn để phát triển kinh tế với số tiền gần 3000 tỷ đồng. Gần 130 nghìn người được cấp thẻ BHYT, cách chính sách hỗ trợ đào tạo việc làm, y tế, giáo dục. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn thay đổi, thu nhập bình quân đầu người tăng, số hộ thoát nghèo cũng tăng lên.

Điển hình như xã Tiên Tiến, huyện Phủ Cừ có mức xuất phát điểm thấp. Năm 2015 trước khi đưa các chính sách giảm nghèo bền vững vào hỗ trợ người dân, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 28 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10%, gần 100% người dân thu nhập chính từ nông nghiệp.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng gấp đôi. Xã đã hỗ trợ nhiều hộ nghèo phát triển kinh tế và có nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo cùng địa phương xây dựng nông thôn mới đáp ứng đủ các tiêu chí.

Người dân đã có nhiều đổi mới vườn cây ao cá, chăn nuôi để xin ra khỏi hộ nghèo. UBND hỗ trợ kinh phí chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cho vay vốn phát triển sản xuất, tiêu chí hộ nghèo giảm, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà. Cho vay vốn để các gia đình cho con em đi học từ vốn của ngân hàng chính sách xã hội.

 

Giảm nghèo bền vững là tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nên xã Tiến Tiến luôn ưu tiên các chính sách hỗ trợ xoá đói giảm nghèo.

giảm nghèo,hưng yên
Những mô hình trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp sạch đem lại hiệu quả kinh tế cao. (ảnh minh họa)

Giải pháp phát triển “nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững”

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 dù đối mặt với nhiều thiên tai, dịch bệnh nhưng nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đạt được nhiều bước phát triển hiệu quả.

Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tổ chức dạy nghề, thăm quan, hội thảo, hội nghị đầu bờ; xây dựng các mô hình trình diễn, ủy thác và tín chấp cho nông dân vay vốn, mua vật tư nông nghiệp theo phương thức chậm trả với lãi suất ưu đãi; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể, ký chương trình phối hợp với các sở, ngành để đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

Hiện toàn tỉnh có 500 mô hình sản xuất tập trung gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Có gần 1900 ha cây ăn quả, hoa màu sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap. 80 mô hình các sản phẩm nông sản, thuỷ sản, củ quả an toàn góp phần mang lại phát triển kinh tế cho người nông dân.

Việc phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao, nền nông nghiệp sạch được Hưng Yên đặc biệt quan tâm.

Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 của tỉnh Hưng Yên cũng đánh giá tỉnh đã phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, nông dân khá giả, nông thôn văn minh trong đó phát triển kinh tế vùng bãi được xác định là bước đột phá trong nông nghiệp. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển thương mại điện tử được nhiều người quan tâm.

Khánh Chi