giảm nghèo
Hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được vay tối đa 25 triệu đồng để xây, sửa nhà. (Ảnh minh họa)

Thực hiện chính sách cho vay làm nhà ở theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) nhằm mục tiêu hỗ trợ nhà, đảm bảo hộ dân có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, theo phòng giao dịch huyện Tu Mơ Rông – Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum mỗi hộ nghèo được vay tối đa 25 triệu đồng để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

 

Đối tượng được vay vốn là hộ gia đình nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được vay vốn tại Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-20155 do UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được vay vốn đề án hỗ trợ nhà ở được UBND tỉnh phê duyệt nhưng trong quá trình thực hiện chính sách này đã thoát nghèo thì vẫn được xem xét cho vay vốn để làm nhà ở.

Theo đó, lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng). Thời hạn cho vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Trong thời gian ân hạn hộ vay chưa phải trả nợ, trả lãi. Hộ vay bắt đầu trả nợ, trả lãi từ năm thứ 6 trở đi. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 10% tổng số vốn đã vay.

Minh Thư