Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp 

Thời gian qua, việc thực hiện các chính sách, dự án cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động được các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể trong tỉnh Thái Bình quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Người nghèo từng bước được hỗ trợ, cải thiện về đời sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ đã giúp họ nỗ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn Bái – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Bình triển khai đồng bộ các mục tiêu của chương trình với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể. Các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc rất sát sao làm sao để người nghèo sớm thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Đáng chú ý là sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh. Hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện lồng ghép thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Nghị quyết số 80 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và chương trình giảm nghèo bền vững với đẩy mạnh việc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” ở địa phương.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp thực hiện của các cấp chính quyền, sự tham gia của các tổ chức thành viên và triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh Thái Bình. Phương thức vận động có nhiều đổi mới, trong đó Mặt trận vừa vận động trực tiếp các nguồn lực vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho người nghèo; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 hàng năm) với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh Thái Bình đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, trên 500 tỷ đồng thông qua các chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng hàng chục công trình phúc lợi và giúp đỡ trên 10.000 lượt người nghèo có tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

giảm nghèo,thái bình
 Công tác giảm nghèo ở Thái Bình còn gặp một số khó khăn. (ảnh minh họa)
 

Khó khăn vì còn người không muốn thoát nghèo

Ngoài những kết quả đã đạt được về giảm nghèo bền vững, thực tế công tác giảm nghèo ở Thái Bình vẫn còn những hạn chế nhất định. Một bộ phận người nghèo chưa có ý thức vươn lên, vẫn muốn ỷ nại vào các chương trình giúp đỡ.

Ngoài ra, một khó khăn khác đó là các hộ nghèo thuộc nhóm bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ cao trên 57%. Những người thuộc nhóm đối tượng hết tuổi lao động, các cụ cao niên từ 70 - 90 tuổi không có điều kiện, con cái do hoàn cảnh gia đình khó khăn không chăm lo được nên vẫn phải nhận hỗ trợ giảm nghèo và rất khó để thoát nghèo.

Nguồn vốn cho chị em phụ nữ vay còn hạn chế, việc quay vòng vốn chưa dài nên nhiều chị em chưa kịp phát triển đã lo khoản tiền trả ngân hàng.

Hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang thực hiện nhiều giải pháp đặc biệt để đẩy mạnh tuyên truyền từ các cơ sở giúp người nghèo có ý trí vươn lên thoát nghèo.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thái Bình cho biết trong thời gian tới việc đánh giá hộ nghèo, cận nghèo phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, cần phải sát thực hơn với các hộ nghèo để biết được họ cần hỗ trợ gì và đưa ra các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đưa ra các chính sách sát thực hơn về kinh tế, hỗ trợ y tế, giáo dục để người nghèo sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tăng trưởng kinh tế để thoát nghèo và không tái nghèo.

Khánh Chi