Theo báo cáo hoạt động công tác năm 2020 của MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, những năm qua, cơ quan này đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thu được nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, góp phần tập hợp, huy động sức mạnh tổng thể khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững.

giảm nghèo bền vững
Thu nhập bình quân của người nghèo Điện Biên đã được nâng lên (Ảnh minh họa)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên trong triển khai, thực hiện các nội dung của cuộc vận động gắn với chức năng, nhiệm vụ và các phong trào thi đua của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

 

Đến nay, đã có hàng chục mô hình được triển khai rộng khắp tại các khu dân cư mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp”...

Ngoài ra, từ các nguồn vốn vay, nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã từng bước được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng dứa (huyện Mường Chà), sản xuất miến rong (huyện Điện Biên), chế biến cà phê (huyện Mường Ảng), chè cây cao (huyện Tủa Chùa)...

Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền các cấp, tạo hiệu ứng thiết thực, làm thay đổi mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Góp phần đưa 11.675 hộ thoát nghèo (giảm 21,3%) trong giai đoạn 2016 - 2020. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn ước đạt 18,5 triệu đồng/người/năm (tăng 8,4 triệu đồng so với năm 2015).

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tích cực công tác thiện nguyện, giúp đỡ các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động, ủng hộ bằng tiền mặt trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo làm mới và sửa chữa 1.145 ngôi nhà; hỗ trợ trên 2.000 học sinh con em hộ nghèo tới trường; 48 hộ mua gia súc, 80 người nghèo khám chữa bệnh dài ngày tại các cơ sở y tế và hàng nghìn suất quà tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

N. H