Sở Y tế Cà Mau đã thực hiện chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo, người cận nghèo, trong đó quan tâm đến tiêu chí số 1 là về tiếp cận dịch vụ y tế với 373 hộ.

Sở cũng nghiên cứu và đề xuất giải pháp hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về y tế phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, truyền thông dân số, vận động các cặp vợ chồng thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, nhà vệ sinh hợp vệ sinh; ưu tiên đối với các xã vùng đặc biệt khó khăn. Ngành Y tế có chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người nghèo.

giảm nghèo
Ngành y tế Cà Mau thực hiện nhiều chính sách cho người nghèo (ảnh minh họa)
 

Song song với việc thực hiện công tác giảm nghèo, tỉnh Cà Mau cũng tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ y tế, nhà ở, nước sạch; điện; nhất là ưu tiên cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019: Toàn tỉnh có 7.699 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,52%; giảm 1,52% so với cuối năm 2018 (trừ số hộ nghèo bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,32%; giảm 1,72% so với cuối năm 2018, đạt và vượt kế hoạch đề ra). Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer còn 1.253 hộ, chiếm tỷ lệ 12,56%, giảm 6,7% (tương đương giảm 609 hộ) so với tổng số hộ dân tộc Khmer. Hộ cận nghèo còn 6.295 hộ, chiếm tỷ lệ 2,06% (trừ số hộ cận nghèo bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 2%); trong đó hộ cận nghèo dân tộc Khmer 619 hộ, chiếm tỷ lệ 6,2% so với tổng số hộ dân tộc Khmer. Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội là 620 hộ và không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công.

Năm 2020, Cà Mau đưa ra mục tiêu bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo được thụ hưởng đầy đủ chính sách giảm nghèo, trợ giúp xã hội và các chính sách xã hội liên quan.

Khánh Chi