giảm nghèo
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng CSXH giúp nhiều hộ nghèo ở Lộc Bình thoát nghèo (ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), tính đến 31/10, tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn huyện trên 370 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với đầu năm và hoàn thành 97% kế hoạch.

 

Doanh số cho vay là 95,4 tỷ đồng, với 2.038 khách hàng được vay vốn, số hộ còn dư nợ là 7.580 hộ, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06% tổng dư nợ. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mua sắm nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăm lo cho con em học hành; góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Từ năm 2019 đến 31/10/2020, nguồn vốn đã cho vay hỗ trợ trên 2.400 hộ nghèo; trên 1.000 hộ cận nghèo; hơn 490 hộ mới thoát nghèo; trên 2.100 hộ vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; gần 2.000 hộ được vay vốn xây mới hoặc sửa chữa cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Qua đó, giúp trên 700 hộ thoát nghèo và hộ cận nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Minh Thư