Trong 3 ngày (từ 26-28/10/2020) Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội tiến hành họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. 

Trong đó, theo báo cáo của Đại hội, Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả khả quan, công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ/vạn dân, số giường bệnh/vạn dân... đều đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Y tế dự phòng được quan tâm, các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, xử lý tốt.

 
giảm nghèo
Cà Mau đạt nhiều thành tựu trong giảm nghèo (ảnh minh họa)

Cà Mau luôn thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ đồng bào dân tộc thiểu số về đời sống, vật chất và phương thức sản xuất, đất sản xuất, nhà ở, tiếp cận nước sạch, y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, chính sách an sinh xã hội; tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, thông qua nhiều cuộc hội thảo, tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ người lao động tìm việc làm ổn định, ưu tiên tập trung giải quyết việc làm tại các xã vùng bãi ngang ven biển và ấp đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao để có điều kiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất, tăng thu nhập giảm nhanh hộ nghèo. Hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý, nhằm tạo điều kiện cho họ hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động hơn trong việc tiếp cận, thụ hưởng các chính sách của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục hướng dẫn đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền vững.

Khánh Chi