giảm nghèo
Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh minh họa)

Ngày 16/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 988/BQLVTCI-HCTH ngày 12/11/2020 của Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Đắk Lắk thuộc Dự án “Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 tỉnh thuộc nhóm IV”.

 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ban quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Liên danh HL TECH-Việt Vương để triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh trên địa bàn tỉnh để đảm bảo đúng tiến độ, hỗ trợ đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ.

Minh Thư