giảm nghèo
Ra mắt mô hình nuôi heo tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số ở xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, Kon Tum. (Ảnh: TTTĐT Đăk Tô)

Chiều 16/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Tô tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi heo địa phương” tại xã Ngọc Tụ theo kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum về nhân rộng mô hình “Tổ hợp tác phụ nữ dân tộc thiểu số nuôi heo địa phương”.

Mục tiêu của mô hình nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số.

 

Trên địa bàn xã Ngọc Tụ, có 98% hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; công tác xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Việc xây dựng mô hình với mục đích liên kết phụ nữ trong thôn cùng nhau chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua đó, tạo được việc làm tại chỗ cho hội viên, phụ nữ; các hộ được tiếp cận và biết áp dụng tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, bảo vệ được môi trường sống; liên kết được đầu ra cho sản phẩm giúp cho hội viên, phụ nữ nghèo có việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho gia đình.

Mô hình ban đầu có 13 hội viên phụ nữ tham gia là các hộ nghèo, cận nghèo. Với mục tiêu tăng thu nhập của thành viên tham gia dự kiến 20%/năm, có 2 thành viên thoát nghèo/1 năm. Sau 2 năm, có thêm 5 thành viên thoát nghèo hoặc cận nghèo; sau 3 năm các thành viên tham gia mô hình cam kết hoàn lại xong hiện vật, tiền cho Ban quản lý và phát triển thêm 16 thành viên mới tham gia mô hình.

Minh Thư