Huyện Sốp Cộp đã sát sao chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chương trình dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chính sách, làm đúng chính sách, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực vươn lên làm giàu, không trông chờ, ỷ lại.     

giảm nghèo bền vững,giảm nghèo
Huyện Sốp Cộp quyết tâm giảm nghèo bền vững (ảnh minh họa)

Từ năm 2016 đến nay, huyện Sốp Cộp đã huy động tổng vốn đầu tư trên 297 tỷ đồng từ các nguồn vốn Chương trình 30a, Chương trình 135. Qua đó, đã triển khai xây dựng mới 65 công trình và duy tu, bảo dưỡng 50 công trình hạ tầng nông thôn, công trình phúc lợi, điện, thủy lợi...; hỗ trợ 41 mô hình sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi gồm nuôi bò, ngựa sinh sản; trồng cây ăn quả trên đất dốc ứng dụng công nghệ tưới nước tự động; tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 600 người; hỗ trợ 405 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ trồng 19 ha rừng trên địa bàn...

Các chương trình, dự án đầu tư đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Sốp Cộp.

 

Tháng 6/2020 huyện Sốp Cộp được Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy Sơn La hỗ trợ 106 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu để làm nhà mới.

Ngoài ra Ủy ban đối ngoại của Quốc hội cũng hỗ trợ trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nà Khoang 2 nhà lớp học cũng sẽ được khánh thành bàn giai trong đợt này. Đến nay, các hộ đã hoàn thành và chuyển về nhà mới để ở. Dự kiến ngày 12/9/2020 huyện ẽ tổ chức  Lễ bàn giao xóa nhà tạm cho các hộ, tại Đoàn KT-QP 326.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2019 của huyện còn 29,2%, giảm 3,85% so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 5,3%. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư đang từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Đến nay, 100% đường giao thông đến trung tâm xã được rải nhựa, bê tông hóa, 2/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Khánh Chi