giảm nghèo
Nhiều huyện của Hà Giang còn khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số đa số còn nghèo. (ảnh minh họa) 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giảng viên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt quy trình khảo sát các thông tin để xác định mức thu nhập của hộ, các thông tin để xác định mức thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin; kết quả phân loại hộ theo tiêu chí về thu nhập và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; thu thập thông tin của hộ gia đình qua rà soát được xác định thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình.

 

Việc tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm xác định, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội. Đồng thời giúp các điều tra viên, cán bộ nắm vững quy trình, thủ tục, tiến hành điều tra, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

K.Chi