Thống kê từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có 8.097 hộ nghèo, 6.315 hộ cận nghèo được hỗ trợ chính sách vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí trên 566 tỷ đồng. Vốn vay ưu đãi đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện tự vươn lên, tạo việc làm nâng cao đời sống, thu nhập, bảo đảm anh sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, BHYT, chăm sóc sức khỏe cũng được các địa phương tích cực triển khai.

Đến nay, toàn tỉnh có 428 hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí khoảng 11.984 triệu đồng; trên 133.000 người nghèo được đào tạo nghề, giải quyết việc làm; 368.000 thẻ BHYT được cấp cho người nghèo, người cận nghèo với tổng kinh phí trên 275 tỷ đồng.

giảm nghèo bền vững
 Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất (ảnh minh họa)
 

Các chính sách hỗ trợ về giáo dục, nước sạch, vệ sinh môi trường, trợ giúp pháp lý... được người nghèo tiếp cận đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chính sách hỗ trợ đã thực sự phát huy hiệu quả giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 4,61% năm 2016 xuống còn 4,01% năm 2017 và 2,66% năm 2019, dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,06%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,47% (2016) xuống còn 3,41% (2017) và 2,89% (2019).

Đến nay, người dân Thái Bình đã tiếp cận và được thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản. Đời sống của nhân dân, nhất là ở các xã nghèo từng bước được nâng lên, nhiều hộ thoát nghèo và trở thành hộ khá, giàu.

Khánh Chi