Bên cạnh các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình khác cũng được lồng ghép, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội như nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ vay vốn về nhà ở, chính sách giáo dục, giải quyết việc làm… đã từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo trên địa bàn huyện Trà Bồng.

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), năm 2015, gia đình anh Hồ Văn Tròn ở thôn Nguyên, xã Trà Hiệp đã vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trà Bồng để đầu tư trồng keo và quế.

giảm nghèo
Anh Hồ Văn Tròn xã Trà Hiệp (Trà Bồng) là một trong những hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi. (Ảnh: NHCSXH)

Sau gần 4 năm, anh Tròn thu hoạch lứa keo đầu tiên thu lãi 30 triệu đồng. Nhờ có số tiền này anh đã sửa lại căn nhà kiên cố hơn. Đến cuối năm 2019, anh tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng từ nguồn vốn giảm nghèo để đầu tư trồng thêm gần 10.000 cây keo và 3.000 cây quế. Anh Tròn dự tính khoảng 2 năm nữa sau khi thu hoạch xong lứa keo này và khai thác những vườn quế trồng gần 10 năm trước anh sẽ có đủ tiền trả hết tiền vay ngân hàng. Số tiền còn dư anh sẽ tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế.

Hay như hộ ông Hồ Văn Truyện ở thôn Bắc, xã Trà Sơn cũng vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trà Bồng từ năm 2015 để mua bò về nuôi và mua thêm cây keo giống, quế giống để trồng. Nhờ chăn nuôi bò thuận lợi, những năm trước đàn bò của ông có lúc lên đến gần chục con. Từ tiền bán bò, bán keo, gia đình ông Truyện đã cất được nhà mới, có tiền cho con đi học, sắm sửa các đồ dùng trong gia đình như xe máy, tủ lạnh…

Theo thống kê từ huyện Trà Bồng, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm từ 58,95% năm 2015 xuống còn 31,75% vào năm 2020.

 

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trà Bồng, đối với nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, năm 2020, ngân hàng đã giải ngân 5 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch tỉnh giao, nâng tổng dư nợ cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện đạt 97,8 tỷ đồng, với 3.261 hộ vay vốn.

Ngoài ra, năm 2020, huyện Trà Bồng được phân bổ 5 tỷ đồng để hỗ trợ vay vốn theo quyết định số 2085 ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020”.  Khi vay theo chương trình này, các hộ hưởng ưu đãi lãi suất 3,3%, thời hạn cho vay tối đa là 10 năm, với hạn mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Những năm trước, việc giải ngân nguồn vốn này ở Trà Bồng gặp khó, tỷ lệ không cao do vướng quy định ràng buộc và đặc biệt là khâu bình xét đối tượng thuộc diện thụ hưởng. Nhiều hộ đủ điều kiện thụ hưởng thì không có nhu cầu vay vốn. Năm nay, huyện thay đổi bằng cách phân vốn về cho các xã để bình xét hộ có nhu cầu vay vốn để thực hiện giải ngân, nên việc xét chọn đối tượng nhanh hơn, số hộ có nhu cầu vay vốn cao hơn. NHCSXH huyện Trà Bồng đã lên kế hoạch và tích cực triển khai giải ngân 100% nguồn vốn cho người dân ở 15 xã trên địa bàn huyện.

Cũng theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng, thời gian tới, ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Đặc biệt là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số để đầu tư phát triển kinh tế sau đại dịch và cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người dân bị thiệt hại do bão số 9, nhằm khôi phục sản xuất, tái đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xem xét, xử lý những rủi ro do nguyên nhân khách quan theo phương án là gia hạn nợ, khoanh nợ từ 3 - 5 năm đối với những khoản vay bị thiệt hại từ 40 - 100% để hỗ trợ người dân, nhất là các hộ nghèo.

Minh Thư