Từ một huyện nghèo, kết cấu hạ tầng không đồng bộ, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nên việc nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, nhất là ở những xã, thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là thách thức không nhỏ đối với huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) .

Do đó, bên cạnh đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân chủ động vươn lên thoát nghèo, huyện tập trung đầu tư phát triển sản xuất gắn với thực hiện chương trình OCOP và phát triển các tổ chức kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Huyện xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, đề án trồng rừng cây gỗ lớn làm nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu đến năm 2025 huyện hình thành và phát triển ổn định vùng gỗ lớn với quy mô 5.000ha, trồng mới và trồng sau khai thác trên diện tích 4.260ha các loài cây keo tai tượng, thông mã vĩ, thông nhựa, sa mộc, lim...

 

Huyện cũng ưu tiên trồng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc lưu vực các công trình thủy lợi để cải thiện nguồn sinh thủy, điều tiết nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất.

Theo đó, huyện trực tiếp giao chỉ tiêu trồng mới 400ha rừng gỗ lớn cho các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được thuê đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, phát triển thêm 50ha cây phân tán với các loài cây bản địa như lim xanh, lát hoa, cây quế...

Song song với đó, huyện đẩy mạnh trồng cây dược liệu như cây trà hoa vàng, xen canh một số loại cây cho thu hoạch ngay, như cây dứa, cây lạc, cây đậu tương và một số loại cây trồng khác.

P. V