giảm nghèo bền vững
Hình ảnh hội nghị tuyên truyền

Nhằm nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng tại vùng dân tộc thiểu số, trung tuần tháng 11, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu và UBND huyện Phong Thổ - Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp với chủ đề: "Nâng cao hiểu biết về công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chương trình giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các xã, bí thư chi bộ, Đoàn thanh niên, phụ nữ, người có uy tín thuộc các xã trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã tham dự hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên gia và báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số kinh nghiệm trong cộng đồng các dân tộc về bảo vệ, phát triển rừng, cùng định hướng và giải pháp trong thời gian tới...

Qua hội nghị đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các luật tục, các phong tục tập quán như: tục cúng rừng, lễ hội xuống đồng...; bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ môi trường nơi đồng bào DTTS sinh sống, giúp cho các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương chủ động gắn các chương trình phát triển KT-XH với hoạt động bảo vệ rừng, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham dự đánh giá cao ý nghĩa, vai trò những nội dung được giới thiệu tại Hội nghị, đồng thời đề xuất, trong thời gian tới UBDT tổ chức nhiều hơn các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tới người dân nói chung và nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng để góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

P.V