Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh triển khai 11 dự án KH&CN với tổng kinh phí hơn 114 tỷ đồng. Các dự án đều chú trọng đến các nội dung chuyển giao công nghệ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, đào tạo tập huấn cho người dân.

giảm nghèo
Toàn tỉnh bắc Giang đã xây dựng 766 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hiệu quả.

Trong đó có nhiều dự án hiệu quả như: “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Yên Dũng” do Công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh vật cảnh Hoàng Linh chủ trì thực hiện. Trước khi có dự án, người dân chỉ canh tác rau theo mùa vụ, manh mún. Sau khi áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, năng suất cây trồng tăng 180-220%. Dự án mang lại lợi nhuận cho Công ty khoảng 350 triệu/năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động, thu nhập từ 9 -15 triệu đồng/tháng và 50 lao động thời vụ.

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng KHCN dần đổi mới theo hướng tăng cường hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng KHCN theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm sản an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã triển khai thực hiện 61 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh, 13 dự án đề tài cấp quốc gia; 778 đề tài dự án cấp cơ sở, tổng kinh phí thực hiện là trên 220 tỷ đồng, trong đó của người dân và doanh nghiệp là trên 72 tỷ đồng. Đã tạo lập, quản lý và phát triển được một số đối tượng sở hữu công nghiệp như: chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn, na dai Lục Nam, nhãn hiệu chứng nhận chè khô Yên Thế, gà đồi Yên Thế, bưởi Hiệp Hòa, miến dong Sơn Động...

 

Việc triển khai các đề tài, dự án sử dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Hiệu quả kinh tế của các mô hình tăng từ 30-40% so với sản xuất thông thường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhiều chủng loại  giống cây trồng, vật nuôi được đưa vào sản xuất. tạo sự đa dạng về sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, tạo vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến xuất khẩu.

Hoạt động ứng dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ đã đóng góp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiếp thu tiến bộ kỹ thuật của người dân Bắc Giang. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào ứng dụng và mở rộng trong sản xuất.

Ngoài ra, Bắc Giang đã ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất cà chua bi, dưa chuột bao tử, các giống dưa mới... theo tiêu chuẩn VietGAP; hình thành vùng rau chế biến hàng hóa; các mô hình sản xuất bằng công nghệ khí canh, nhà màn… Nhiều tiến bộ kỹ thuật và quy trình VietGAP, GlobalGAP đã được áp dụng trong canh tác cây ăn quả trên địa bàn tỉnh góp phần tăng giá trị từ 20 – 30% so với giống cũ và biện pháp canh tác của người dân…

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt gần 123 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Nhận thức rõ vai trò của khoa học công nghệ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, Bắc Giang chú trọng đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực khoa học công nghệ, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

  Thu Hiền