hội nhập
7 tháng, cả nước nhập khẩu gần 95.525 ô tô nguyên chiếc các loại. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam giảm cả về số lượng, kim ngạch so với tháng 6/2021, với mức giảm tương ứng 5,9% và 13,3%, đạt 14.407 chiếc, tương đương 290,85 triệu USD; nhưng so với tháng 7/2020 thì tăng mạnh 202% về số lượng và tăng 166% về kim ngạch.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu gần 95.525 ô tô nguyên chiếc các loại, tương đương gần 2,13 tỷ USD, tăng 111,2% về số lượng, tăng 107% về kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020.

Ô tô nguyên chiếc của Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, chiếm 49,7% trong tổng số lượng và chiếm 42% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước, đạt 47.493 chiếc, tương đương 890,68 triệu USD, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 138% và 120,9%. Riêng tháng 7, nhập khẩu từ thị trường này giảm 3,5% về số lượng nhưng tăng nhẹ 1% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 7.008 chiếc, tương đương 132,79 triệu USD.

 

Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam chiếm 13,5% trong tổng số lượng và chiếm 22,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước, đạt 12.851 chiếc, tương đương 477,46 triệu USD, tăng 60% cả về số lượng và kim ngạch. Riêng tháng 7, nhập khẩu từ thị trường này giảm mạnh 33,5% về số lượng, giảm 30,9% về kim ngạch so với tháng 6/2021, đạt 1.381 chiếc, tương đương 51,37 triệu USD.

Tiếp sau đó là nhập khẩu từ thị trường Indonesia đạt 28.362 chiếc, tương đương 352,65 triệu USD, tăng 60% cả về số lượng và kim ngạch, chiếm 29,7% trong tổng số lượng và chiếm 16,6% trong tổng kim ngạch. Riêng tháng 7, nhập khẩu từ thị trường này tăng 12% cả về số lượng và kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 5.290 chiếc, tương đương 65,61 triệu USD.

Ngoài 3 thị trường lớn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc, nước ta còn nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức…

Thảo Nguyên