hội nhập
Áp thuế chống bán phá giá thép Hàn Quốc 4,95%. (Ảnh minh họa)

Ngày 5/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 786/QĐ-BCT về kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (mã vụ việc là NR01.AD04).

Cụ thể, mức thuế chống bán phá giá áp dụng đối với Công ty KG Dongbu Steel Co., Ltd (Hàn Quốc) là 4,95%. Mức thuế này áp dụng từ ngày 12/3/2021.

 

Trước đó, ngày 10/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2880/QĐ-BCT rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cụ thể, Bộ Công Thương quyết định tiến hành rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS: 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99 có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc (mã vụ việc là NR01.AD04).

Thảo Nguyên