Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Kinh tế xã hội

KTNN các nước thực hiện kiểm toán chuyên đề hoạt động phòng chống Covid-19 như thế nào?
icon
Kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2019, COVID-19 đã trở thành một đại dịch toàn cầu, đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, sức khỏe con người và nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị