Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã giao đạt chuẩn năm 2021.

Nông thôn mới
Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố trong khi chờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, UBND các huyện tiếp tục có cơ chế hỗ trợ, huy động các nguồn lực, xem xét ứng trước ngân sách huyện hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chủ động phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu chí hiện đang gặp khó khăn để được tháo gỡ, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo tiến độ thực hiện.

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, đặc biệt là các sở, ban, ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho các xã đã giao đạt chuẩn đảm bảo hoàn thành theo lộ trình đề ra.

Các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung những mô hình hay, cách làm hiệu quả để các xã trao đổi, học tập và nhân rộng.

Tiến Quang