Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bắc Giang, từ năm 2014-2018, toàn tỉnh đã DĐĐT được hơn 16,9 nghìn ha đất canh tác tại 9 huyện, TP (trừ huyện Lục Ngạn). Trong đó, diện tích cần cấp GCN sử dụng đất lên tới hơn 14,5 nghìn ha với hơn 86,4 nghìn sổ đỏ. Phần diện tích còn lại là quỹ đất giao thông, thủy lợi, công ích thuộc diện không cần cấp GCN. Đáng chú ý, 6 huyện làm tốt phong trào gồm: Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lục Nam, Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang.

Nông thôn mới
Một quả đồi trồng vải xen dứa của người dân tại Lục Nam, Bắc Giang sau DĐĐT. Ảnh: Thanh Hương

Giai đoạn 2019-2021, phong trào DĐĐT  tiếp tục được thực hiện trên quy mô toàn tỉnh tuy nhiên do nhiều lí do quá trình có phần bị chậm lại. Cụ thể, chỉ có 5/9 huyện, thành phố có tỷ lệ cấp GCN sử dụng đất đạt diện tích lớn, 4 huyện còn lại do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khó khăn do vướng quy hoạch cũng như các vướng mắc phát sinh của các hộ dân khiến phong trào có phần chậm lại. Để giải quyết vấn đề này, nhiều huyện đang tăng tốc quá trình trong đó đề ra những giải pháp cụ thể cho từng trường hợp.

 

Ví dụ huyện Yên Dũng, địa phương đang có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nên một phần diện tích đất nông nghiệp được chuyển sang làm khu công nghiệp. Xác định công tác cấp sổ đỏ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm DĐĐT, do đó địa phương đã bố trí hơn 10 tỷ đồng đo đạc bản đồ, cấp GCN cho các hộ dân. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn huyện Yên Dũng đã đo xong bản đồ cho các xã, cấp gần 14 nghìn GCN với diện tích gần 3,6 nghìn ha, đạt hơn 91% tổng diện tích.

Một huyện miền núi khác là Tân Yên cũng dành khoảng 7 tỷ đồng thuê một số đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ xong và tổ chức cấp gần 13,7 nghìn sổ đỏ, đạt gần 92% tổng diện tích. Điển hình các cánh đồng sau DĐĐT được thực hiện nhiều ở các xã Ngọc Lý, Ngọc Vân, Song Vân... Tuy nhiên, cũng có những huyện tỉ lệ DĐĐT còn thấp như: Lạng Giang cấp GCN chỉ đạt gần 23% tổng diện tích; Yên Thế, Sơn Động và TP Bắc Giang tỷ lệ cấp GCN cũng đạt tỉ lệ thấp.

Tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh Bắc Giang đã cấp hơn 63,2 nghìn GCN sau DĐĐT, còn hơn 21,8 nghìn giấy cần cấp. Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo tập trung DĐĐT, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ. Mục tiêu năm 2022 các địa phương cơ bản hoàn thành cấp mới sổ đỏ sau DĐĐT cho toàn bộ các hộ dân trong tỉnh, qua đó đẩy mạnh quá trình xây dựng NTM tại địa phương.

Nam Phương