Năm 2021, phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” vẫn tiếp tục được phát huy và có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và lồng ghép các nội dung thực hiện đối với lĩnh vực ngành phụ trách trong chương trình xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội thành viên đã chủ động phát động và thực hiện các phong trào gắn với xây dựng NTM trên toàn tỉnh; cộng đồng người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của, trí tuệ… trong thực hiện chương trình.

tiêu chí Nông thôn mới,tin tức Nghệ An
Bức tranh Nông thôn mới ở Nghệ An ngày một khởi sắc.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”. Hội nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, thực hiện vườn chuẩn NTM; tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp cho hội viên nông dân để có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; phối hợp với các đơn vị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm về sản xuất.

 

Tỉnh đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động như “Thắp sáng đường quê”, “ Ngày chủ nhật xanh”; “Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn”; “Xung kích giữ gìn an ninh trật tự địa bàn nông thôn”; “Xóa nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo”.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với thực hiện trong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực thực hiện chương trình mỗi cơ sở Hội ít nhất tham gia một công trình, phần việc Cựu chiến binh đảm nhận, mỗi hội viên có việc làm thiết thực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với phương châm “Cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường xây dựng NTM”…

Có thể thấy, phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” trong năm 2021 tiếp tục phát huy có hiệu quả thiết thực, đóng góp nguồn lực tích cực trong chương trình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã có 140 tập thể và 140 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thực hiện xây dựng NTM.

Việt Hòa