NTM
Ảnh: Văn Thọ - Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng

Theo tin từ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, xã Đại Sơn, huyện Quảng Hòa triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động tổng nguồn vốn trên 273 tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến hơn 69.000m2 đất làm công trình công cộng, góp hơn 10.000 công lao động.

 Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,9%; 100% xóm đạt làng văn hóa cấp huyện, 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Đường trục thôn được cứng hóa đạt 94,35%, đường ngõ xóm cứng hóa đạt 80,3%;

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động đạt 85%; Số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,2%; Xã không có nhà tạm, nhà dột nát, 94% hộ có nhà ở đạt chuẩn; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Trước đó, vào ngày 01/6/2020, đồng chí Hoàng Xuân Ánh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 cũng đã tham dự và công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Lê Lai, huyện Thạch An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Lê Lai đã huy động tổng nguồn vốn trên 93 tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến hơn 63.000m2 đất, đóng góp hơn 10.000 công lao động và hơn 200 triệu đồng tiền mặt.

Đường trục xã được cứng hóa trên 86%, đường trục xóm và đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển; Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 99,9%;

 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; 100% có nhà văn hóa; Không còn nhà tạm, nhà dột nát, Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn trên 91%; Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học thường xuyên được nâng cấp, đội ngũ giáo viên nhà trường đạt chuẩn, có 02 trường học đạt chuẩn quốc gia; Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2019, có 98,2% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.  

Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,63 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,27%.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Lê Lai đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng xã Lê Lai đạt chuẩn nông thôn mới. 

PV