Đến hết năm 2018, toàn tỉnh Cao Bằng có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 75% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thông mới; nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh sẽ hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 – 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. Các tiêu chí đạt chuẩn hàng năm vẫn tăng cao, từ chỗ có 134 xã dưới 5 tiêu chí đến nay đã không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đến hết năm 2020, dự kiến đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.

Cao Bằng
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Nguyên Bình giúp nhân dân xã Minh Thanh làm đường bê tông nông thôn - Ảnh: Caobang.gov.vn

Trong đó, thành tựu đáng ghi nhận nhất chính là ý thức người dân thay đổi. Người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, qua đó đã chủ động tích cực tham gia dưới nhiều hình thức nhằm góp phần vào thành công trong xây dựng NTM ngày hôm nay và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, đối với việc xây dựng đường giao thông nông thôn, sự đóng góp của người dân càng trở nên đậm nét.

Ở xã Trường Hà (huyện hà Quảng), người dân chủ động đóng góp trên 680 ngày công lao động, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay 9/9 xóm đã có đường liên thôn, xe ô tô đến trung tâm xóm, đường ngõ xóm, nội đồng được bê tông, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển sản xuất, giao lưu hàng hóa.

Xã Thành Công, huyện Nguyên Bình cũng đã thực hiện tốt việc vận động bà con tham gia làm đường giao thông nông thôn. Tổng số đất các xóm đã hiến làm đường và nhà văn hóa xóm gần 2.500m2, trong đó đất ở là gần 200m2 đất vườn và trên 1.000m2 là đất rẫy, đất lâm nghiệp là gần 1.000m2, đất ruộng là trên 100m2 và một số công trình phụ đã được tháo dỡ. Có nhiều hộ gia đình đã hiến gần trăm mét vuông đất ruộng để tuyến đường được đi qua, và làm nhà văn hóa .

 

Tại xã Đức Long (Huyện Hòa An), người dân cũng đóng góp 39.031 ngày công lao động, hiến 3.745  m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình công cộng.

Cao Bằng
Đường giao thông bê tông được xây dựng đến từng bản nhỏ giúp người dân đi lại dễ dàng hơn

Không chỉ có người dân, lực lượng Đoàn viên thanh niên cũng tham gia rất tích cực. Trong năm 2019, lực lượng Đoàn viên thanh niên tu sửa, phát quang đường liên xóm, tuyến đường tự quản với tổng chiều dài 52 km, nạo vét  hơn 2 km mương thủy lợi, thu hút hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; mở mới 5 tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài 6 km; bê tông hóa 4 tuyến đường nông thôn; sửa chữa và làm mới 3 cầu dân sinh; trồng hơn 5.800 cây xanh các loại...

Để có được kết quả đó là cả một quá trình, đòi hỏi sự vào cuộc, đồng lòng của các cấp, các ban ngành.  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy quyền làm chủ, phát huy vai trò giám sát, tiến hành giám sát các công trình xây dựng, các chương trình dự án trên địa bàn xã, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. các ban, ngành của xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, trong năm không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Các chương trình dự án trước khi thực hiện đều được người dân tham gia ý kiến, đưa ra những lựa chọn, cách làm hay để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của từng xóm.

Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên người dân đã sẵn sàng gạt bỏ lợi ích cá nhân của mình để đóng góp vào lợi ích chung, góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới tại địa phương. Nhờ đó, từ bình quân tiêu chí các xã là 2,0 tiêu chí/xã trong thời điểm triển khai, đến nay Cao Bằng dự kiến đạt tỉ lệ 12 tiêu chí/xã.

Diệu Thu