Theo đó, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 tại Cao Bằng đề ra 5 mục tiêu cụ thể:

Phát triển sản phẩm: đánh giá, xếp hạng ít nhất 30 sản phẩm, trong đó chứng nhận 5 – 10 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh (mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 sản phẩm). Phát triển mới và củng cố các tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP: lựa chọn, củng cố và kiện toàn khoảng từ 10 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các huyện, thành phố tham gia chương trình OCOP. Phát triển nguồn nhân lực. Triển khai chu trình OCOP thường niên. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP.

Cao Bằng,OPCOP
Miến dong Phia Đén một trong những đặc sản của huyện Nguyên Bình

Để đạt mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các mốc thời gian cho kế hoạch như sau: Trong tháng 8/2020 phải hoàn thành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện. Trong tháng 10 phải hoàn thành đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng được phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 2112/QĐ -UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Mục tiêu tổng quát của chương trình là đưa chương trình OCOP trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế, đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh Cao Bằng.

Xác định và tập trung phát triển khối kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo hướng gia tang lợi ích cho cộng đồng dân cư trong tỉnh, óp phần chuyển dịch cơ cauass kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc; khuyến khích các địa phương tùy vào điều kiện thực tiễn, triển khai phù hợp ở khu vực đô thị trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020.

 

Chương trình tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 06 nhóm, bao gồm:  Thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến. Đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn. Thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu. Vải và may mặc, gồm: Các sản phẩm làm từ bông, sợi. Lưu niệm - nội thất - trang trí, gồm: Các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng. Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, gồm: Các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập, nghiên cứu,...

Chương trình sẽ đánh giá và xếp hạng sản phẩm, gồm 05 hạng sao:

Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;

Hạng 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

Hạng 1 sao: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

Là một tỉnh miền núi, Cao Bằng có thế mạnh với các nhóm sản phẩm như thực phẩm, thảo dược, dịch vụ du lịch,…

Diệu Thu