NTM,OCOP
Ảnh minh họa: Báo Cao Bằng

Theo tin từ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, đề án Nông nghiệp thông minh (NNTM) tỉnh Cao Bằng nhằm hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp thông minh. Quy hoạch các vùng để ổn định sản xuất, vùng phát triển sản xuất tập trung các cây trồng, vật nuôi chủ lực; xây dựng vùng NNTM ứng dụng công nghệ cao phù hợp với cây trồng, vật nuôi có tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa tập trung, các sản phẩm có năng suất, chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật VietGap, GlobalGap, hữu cơ… tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp.

Đề án bám sát các mục tiêu đề ra trong các lĩnh vực:

 Về lĩnh vực trồng trọt, phát triển 1.990 ha cây trồng ứng dụng công nghệ cao: Cây gừng, nghệ, chanh leo, lê, hạt dẻ, cam, quýt, rau. Trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi bò tập trung, phấn đấu đến năm 2025 đạt 500 con bò thịt, 200 con bò sinh sản; hỗ trợ trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao với quy mô trang trại đạt 10.000 con bò sữa. Hình thành các trang trại, dự án chăn nuôi lợn tập trung với quy mô hàng nghìn con.

Về lĩnh vực lâm nghiệp, tập trung xây dựng cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; thực hiện trồng rừng gỗ lớn với diện tích trồng mới 17.400 ha; trồng rừng cây gỗ nhỏ với diện tích trồng mới 5.200 ha và trồng các cây lâm sản ngoài gỗ, như: cây trúc, hồi, quế, dược liệu…

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ khoa học công nghệ, tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ; đảm bảo công tác môi trường trong sản xuất NNTM.

Trước đó, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành Kế hoạch số 564/KH-BCĐ ngày 9/3/2020 triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020.

Với mục tiêu: Đánh giá, xếp hạng ít nhất 30 sản phẩm, trong đó chứng nhận 5 – 10 sản phẩm 3 sao cấp tỉnh; Lựa chọn, củng cố và kiện toàn khoảng 10 tổ chức kinh tế, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các huyện, thành phố tham gia chương trình OCOP; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách OCOP từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

 

Theo đó, các đơn vị phải hoàn thành đánh giá, phna hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh vào tháng 10/2020. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hiện tốt các nội dung theo đúng định hướng, quan điểm, mục tiêu chương trình OCOP của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

Đẩy mạnh quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP, nguyên tắc và chu trình OCOP thường niên;

Đưa chương trình OCOP vào Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp để chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên;
Tăng chuyên mục, thời lượng tuyên truyền về Chương trình OCOP, thường xuyên đăng tải các tin, bài, nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình OCOP;

 Đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn về chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ quản lý (cấp tỉnh, huyện, xã) và lãnh đạo các  doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP về kiến thức quản lý kinh doanh;

Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng quảng bá và tiếp thị sản phẩm, tham gia hội chợ triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh;

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển, đăng ký xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm OCOP, tư vấn định hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, mã số, mã vạch, truy suất nguồn gốc, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến;

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm...

PV