Hàng triệu phụ nữ đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn; tham gia hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình về giáo dục, y tế, văn hóa, là lực lượng chủ chốt tham gia công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu...

Tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Hội Phụ nữ đã cụ thể hóa phong trào 3 sạch bằng việc xây dựng cảnh quan môi trường với các tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh và đã trở thành một phong trào rộng khắp huyện. Phong trào trồng hoa của phụ nữ rất phát triển, đã hình thành nhiều tuyến đường hoa dài hàng chục km... Từ phong trào của Hội Phụ nữ đã lan tỏa thành phong trào chung về trồng cây, trồng hoa ở nông thôn, góp phần đưa nơi đây trở thành những miền quê đáng sống.

Dưới đây là chùm ảnh Hội Phụ nữ xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cùng nhau trồng và chăm sóc đường hoa nông thôn.

nông thôn mới
Tranh thủ những ngày nông nhàn đã qua, hội phụ nữ của các xóm lại cùng nhau trồng các đường hoa trong xóm. 
nông thôn mới
Phong trào thu hút từ người trẻ tới người già
nông thôn mới
Nhiều người đã già vẫn hăng hái tham gia giữ vững tiêu chí nông thôn mới cho xóm làng
 
nông thôn mới
Chị em phụ nữ không chỉ đảm nhiệm việc trồng mà quá trình chăm sóc họ cũng kiêm nhiệm luôn việc chăm sóc cây
nông thôn mới
Chị em phụ nữ còn góp tiền để mua đạm u rê, lân sinh học bón cho hoa. 
nông thôn mới
Về mùa hè mọi người trồng hoa mười giờ, hoa sam. Mùa khô, chị em lại trồng cây phù hợp với khí hậu 
nông thôn mới
nông thôn mới
Chị em phụ nữ góp công, góp sức xây dựng miền quê đáng sống
nông thôn mới
Chăm sóc, tưới tắm, nhặt cỏ chị em phụ nữ hẹn nhau vào chiều chủ nhật hàng tuần sẽ đi chăm sóc đường hoa của thôn xóm.


K.Chi