Theo đó, vào mỗi chủ nhật hằng tuần, CBCCVC, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện sẽ xuống cơ sở tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chính sách của tỉnh về xây dựng NTM; vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của người dân; tham gia hỗ trợ xây dựng lò đốt rác, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh cho người dân; cùng chung tay khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa, nơi công cộng…

Nông thôn mới
Nhân dân xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng phát quang đường giao thông. Ảnh: Mai Hương

Hưởng ứng phong trào, ngay từ Chủ nhật, ngày 29/8/2021, hơn 140 CBCCVC, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã đến hỗ trợ người dân tại 7 thôn của xã Quan Sơn xây lò đốt rác gia đình, cải tạo nhà tắm, nhà tiêu, di dời chuồng trại. Trong ngày ra quân, gần 300 người dân và CBCCVC, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã chung tay xây dựng 8 lò đốt rác; cải tạo, nâng cấp 6 nhà tắm, 14 nhà tiêu, di dời 6 chuồng trại ra xa nơi ở; phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 2.460 m.

 

Sau 6 tuần triển khai phong trào, toàn huyện Chi Lăng đã huy động được trên 1.000 lượt CBCCVC cấp huyện, xã cùng gần 6.000 lượt người dân tại 16 xã trên địa bàn xây được 235 hố rác; trồng mới 4.800 cây cảnh quan; xây dựng và trồng 350 m đường hoa; đổ bê tông 45 m đường cấp C; đổ sân bê tông 202 m2; đào 45 cột điện; cắt tỉa 10,2 km đường hoa; phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm được 49,8 km… Cùng với đó, hỗ trợ người dân xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở.

Phong trào nhận được sự đồng thuận từ người dân đã góp phần tạo ra sức mạnh của cả hệ thống chính trị, từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Thực hiện phong trào, trong năm 2021, huyện đề ra mục tiêu tại mỗi xã sẽ xây dựng ít nhất 1 tuyến đường hoa trở lên với chiều dài 200 m gắn với mô hình “5 không, 3 sạch”, duy trì hoạt động vệ sinh đường liên thôn, ngõ xóm thường xuyên… phấn đấu hướng đến mục tiêu chung năm 2025, huyện Chi Lăng trở thành huyện NTM.

Mai Hương