Nâng cao nhận thức, ươm mầm về khởi nghiệp sáng tạo cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân có hoài bão, khát vọng lập nghiệp, hoàn thiện những ý tưởng, đề án sản xuất kinh doanh mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư, vươn lên làm giàu… là một trong những mục tiêu chính được Hội Nông dân Việt Nam đưa ra trong đề án Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025.

Nông thôn mới
Trang bị tri thức, kỹ năng cần thiết cho hội viên nông dân khi bắt đầu khởi nghiệp là điều cần thiết. Ảnh: Đặng Dung

Đề án được xây dựng từ thực tế, trong những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức một số hoạt động có tính chất hỗ trợ nông dân khởi nghiệp như tọa đàm về các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp; tư vấn cho hội viên nông dân phương hướng sản xuất kinh doanh; lựa chọn loại giống cây, con chủ lực theo quy hoạch để phát huy thế mạnh; phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo nghề nhằm trang bị tri thức, kỹ năng cần thiết cho hội viên nông dân khi bắt đầu khởi nghiệp… đặc biệt là việc hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cần thiết từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và các ngân hàng giúp nông dân có vốn khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

Tuy nhiên, hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp của các cấp Hội Nông dân Việt Nam chưa tạo thành phong trào, chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao, nguồn lực chưa được tập trung đầu tư, do vậy chưa giúp nông dân hoàn thiện những ý tưởng kinh doanh mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư; ươm mầm thế hệ doanh nhân nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, yêu cầu khởi nghiệp, xu hướng khởi nghiệp, khát vọng lập nghiệp của nông dân đang ngày càng mạnh mẽ, cần có sự chỉ đạo, định hướng, tư vấn, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân Việt Nam.

Cùng với mục tiêu trên, đề án còn hướng đến việc dẫn dắt, tư vấn, định hướng cho hội viên nông dân lựa chọn phát triển sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thời kỳ hội nhập; cung cấp kiến thức, kỹ năng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giúp cho nhiều nông dân khởi nghiệp thành công, nâng cao thu nhập; Tạo tiền đề hình thành và phát triển các doanh nghiệp, doanh nhân nông thôn; mỗi nông dân khởi nghiệp  tạo việc làm và dẫn dắt tạo việc làm cho nông dân; Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo việc làm, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống, văn hóa, ổn định an ninh, chính trị, xã hội ở nông thôn.

 

Để đạt được mục tiêu trên, đề án chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo cho cán bộ, hội viên, nông dân.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp sáng tạo; về tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng lập nghiệp cho cán bộ, hội viên nông dân. Chú trọng tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, phát tờ rơi, áp phích, hội thi, hội diễn, sân khấu hóa, kịch, tiểu phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó là tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi trực tiếp để giúp cán bộ Hội và hội viên nông dân hình thành ý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng và quyết tâm khởi nghiệp sáng tạo. Về nội dung tuyên truyền, chú trọng hình thành tư duy kinh tế, chiến lược sản xuất kinh doanh, giải pháp quản trị tổ chức sản xuất và tài chính...; Tổ chức “Ngày Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” ở tất cả các cấp Hội.

Giới thiệu các tấm gương nông dân khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu, doanh nhân nông thôn, nông dân tỉ phú, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Hội …

Ngoài ra, Hội cũng tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo; Huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho hội viên nông dân; Thành lập các “Câu lạc bộ Nông dân khởi nghiệp”, “Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn”, “CLB Nông dân tỷ phú”, “CLB Nhà khoa học của nhà nông”...; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ngô Dương