Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã thực sự là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn An Giang, sức lan tỏa của chương trình mạnh mẽ và được công đồng tích cực đón nhận; các sản phẩm tham gia chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, cũng như mẫu mã. Hiện toàn tỉnh có 10/11 huyện, thị, thành phố có sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Sau khi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, thời gian qua ngành nông nghiệp An Giang đã tích cực hỗ trợ nâng cấp, cải tiến mẫu mã, chất lượng cho các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sao; hỗ trợ xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phấm với nhiều hoạt động khác nhau. Đây là động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Qua đó, tạo sự lan tỏa để Chương trình OCOP được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

An Giang
Chương trình OCOP tạo động lực phát triển kinh tế khu vực nông thôn ở An Giang. (Ảnh: CTTĐT An Giang)

Tính đến cuối tháng 11/2021, An Giang đã có 51 sản phẩm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Cụ thể, gồm 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 38 sản phẩm đạt 3 sao. Đặc biệt, có 2 sản phẩm gạo thơm đặc sản Thiên Vương và gạo ngon tiến vua Tiên Nữ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời được Trung ương công nhận 5 sao (cấp Quốc gia). 

Chương trình OCOP đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị của các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và các sản phẩm tiềm năng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống người dân, thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP An Giang.

 

Theo đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2023 có đưa ra lộ trình thực hiện cụ thể. Theo đó, năm 2021, An Giang tiếp tục hỗ trợ, phát triển các sản phẩm OCOP của năm 2020; cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, tiêu chuẩn hóa 5 sản phẩm đặc thù của tỉnh, trong đó phấn đấu có 2 sản phẩm tham gia sản phẩm OCOP quốc gia.

Thực hiện kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP với các điểm bán lẻ, siêu thị, như: CoopMart, VinMart, Bách Hóa Xanh, Tứ Sơn... và phối hợp các tỉnh ABCD Mekong xây dựng và tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP của 4 tỉnh, thành phố ABCD Mekong tại An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ.

Để sản phẩm OCOP của tỉnh được nhiều người biết đến, năm 2022, tỉnh An Giang sẽ xây dựng 1 điểm trưng bày sản phẩm OCOP gắn với điểm du lịch; cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đào tạo tập huấn 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP và tiềm năng OCOP.

Thực hiện kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị, như: Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, BigC, Tứ Sơn, MM Mega Market... và phối hợp các tỉnh ĐBSCL xây dựng và tham gia hệ thống trưng bày các sản phẩm OCOP của 13 tỉnh ĐBSCL. Lựa chọn 1-2 sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu.

Năm 2023, phấn đấu có 1 điểm trưng bày sản phẩm OCOP gắn với điểm du lịch; cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; thực hiện kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị, như: Co.op Mart, VinMart, Bách Hóa Xanh, Vinmart, BigC, Tứ Sơn... và phấn đấu chọn 3 sản phẩm OCOP uy tín để xúc tiến thị trường ngoài nước, hướng tới xuất khẩu.

Chương trình OCOP là một trong những giải pháp quan trọng góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển nội lực, điều kiện tự nhiên, văn hóa đặc trưng của địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo hướng bền vững.

Thảo Nguyên