NTM

Theo cổng thôn tin điện tử thị xã Ninh Hòa, tại buổi lễ, lãnh đạo Thị ủy Thị xã Ninh Hòa đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa cho xã Ninh Phú; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Ninh Phú, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình và 1 cá nhân; UBND thị xã Ninh Hòa tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 2 hộ gia đình và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Như vậy, sau 10 năm xây dựng NTM, ở Ninh Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả hơn, mang đến thu nhập tốt hơn, đặc biệt là các mô hình kinh tế tập thể.

Thương hiệu Gạo Ngọc Quang của Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang đã cơ bản tìm được chỗ đứng trên thị trường.

 

Vùng rau Ninh Đông đã hình thành nên Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Ninh Đông cùng với 1 doanh nghiệp trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP để phân phối nông sản của mình ra thị trường theo các hợp đồng kinh tế ổn định, bền vững.

Tại Ninh An, hàng chục hộ nuôi gà đã tập hợp lại với nhau, hình thành nên tổ hợp tác gà chọi thương phẩm nhằm quản lý toàn bộ quy trình từ ấp trứng, chăn nuôi cho đến phân phối ra thị trường…

Đến đầu năm 2020, tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, tỉnh Khánh Hòa có 50/94 xã (53,2% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 07 xã chưa đạt đủ 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Vạn Lương, Vạn Hưng, Vạn Thắng, Diên Lâm, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông, Cam An Bắc, còn 17 xã đạt dưới 10 tiêu chí (gồm: Vạn Thạnh, Ninh Phước, Sơn Tân, Thành Sơn, Ba Cụm Nam, Khánh Hiệp, Khánh Thượng, Khánh Trung, Khánh Phú, Sơn Thái, Khánh Bình, Khánh Nam, Khánh Đông, Khánh Thành, Cầu Bà, Liên Sang, Giang Ly, số tiêu chí nông thôn mới bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 15 tiêu chí/xã, thành phố Nha Trang có 07/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo mục tiêu Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối năm 2020 tỉnh Khánh Hòa có 58/94 xã (61,7% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí, số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 16,5 tiêu chí/xã.

PV