Từ khi bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Nông, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới rất được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm và triển khai thực hiện một cách rất đồng bộ và thống nhất từ trên xuống dưới.

Đắk Nông,Chương trình mục tiêu Quốc gia
Thẩm định các tiêu chí tại xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông

Theo đó các cơ quan, đơn vị tại tỉnh Đắk Nông đã lồng ghép một cách hài hòa giữa công tác chuyên môn gắn với tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp, hội nghị, sự kiện để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới các các địa phương, cơ quan chuyên môn cũng đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, đến tận quần chúng để nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong việc thực hiện các nội dung của chương trình.

Trong các đợt phát động thi đua, tổ chức các hội thi, hội thảo, các lớp tập huấn cho cán bộ, người dân thì các đơn vị, địa phương, nhất là Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông đã xây dựng trang thông tin điện tử tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới “nongthonmoi.daknong.gov.vn” đi vào hoạt động có hiệu quả; đồng thời hằng năm in ấn và cấp phát hàng trăm cuốn sổ tay hướng dẫn, tờ rơi, làm các panô, áp phích, đĩa DVD phóng sự để tuyên truyền về các nội dung xây dựng nông thôn mới đến tận người dân trên địa bàn.

Hằng năm, UBND các huyện, thành phố đều tổ chức lễ phát động phong trào ra quân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, từ đó đã huy động được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ, đỡ đầu cho các xã trong xây dựng nông thôn mới. Theo thống kê trong giai đoạn 2016-2021 đã có 148 đơn vị đăng ký hỗ trợ, đỡ đầu cho 61 xã trong xây dựng nông thôn mới.

Đắk Nông,Chương trình mục tiêu Quốc gia
Ông Phan Văn Sinh, Phó chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông (áo xanh bên trái) đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới.
 

Để thực hiện việc đỡ đầu cho các xã trong xây dựng nông thôn mới thì các đơn vị đã tiến hành thực hiện việc ký kết và hỗ trợ cho các xã bằng nhiều hình thức, cách làm khác nhau như: hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động; đào tạo, tập huấn; giữ gìn bảo vệ môi trường; phát triển sản xuất; các vấn đề về an sinh xã hội và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,….

Ông Phan Văn Sinh – Phó chánh văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Nông cho biết: "Từ khi bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chúng tôi rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động để bà con hiểu được ý nghĩa của chương trình này.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền được tập huấn thường xuyên nên cho đến thời điểm này mọi nhiệm vụ được giao đều thực hiện rất tốt. Chính vì vậy bà con rất đồng tình, ủng hộ xây dựng nông thôn mới".

"Ngoài đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền do địa phương giao nhiệm vụ, các cơ quan báo chí của trung ương, tỉnh, huyện đã quan tâm dành nhiều thời lượng hơn, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng nông thôn mới để đưa tin tuyên truyền hàng ngày để chương trình có sự lan tỏa rộng rãi hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân khi nắm bắt thông tin” , ông Sinh cho biết thêm.

Có thể nói rằng công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới trong 5 năm qua tại tỉnh Đắk Nông được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nên đã nâng cao được nhận thức, chuyển biến hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới một cách rõ rệt.

Đặc biệt đa số người dân đã ý thức được vai trò chủ thể của mình, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đã chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo và có ý thức trong việc đóng góp ngày công, vật chất, hiến đất đai,... để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ninh: Đồng bộ các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những khởi sắc rõ rệt.

Sông Cài