tin tức Đắk Lắk,tiêu chí Nông thôn mới,Bổ sung kinh phí,văn hóa
Tỉnh Đắk Lắk chú trọng thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa, tinh thần giữa vùng nông thôn và thành thị.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 3107/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cho các huyện: Krông Năng, Ea Kar, Ea H’Leo, Krông Búk, Cư Kuin, Cư M’Gar, thị xã Buôn Hồ.

Việc bổ sung kinh phí nói trên nhằm tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đắk Lắk được giao chủ trì, triển khai Kế hoạch hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến các địa phương kể trên.

 

Theo kế hoạch, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa cho các Nhà văn hóa cấp xã, Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn…của xã đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021; hỗ trợ các xã khó khăn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 nhưng còn nợ về cơ sở vật chất theo quy định.

Mức chi hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/1 Nhà văn hóa cấp xã, không quá 30 triệu đồng/1 Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn.

Ngoài việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk dự kiến sẽ triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cho 10 Nhà văn hóa cấp xã; 250 Hội trường thôn, Nhà Văn hóa cộng đồng buôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, từng bước xóa dần sự chênh lệch về khoảng cách hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa thành thị và nông thôn; góp phần thúc đẩy các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

Trần Nhân