Tiêu chí Nông thôn mới,tin tức Đắk Lắk,Nông thôn mới kiểu mẫu
 Một con đường sạch đẹp tại phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo thống kê của Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh có 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 43,42%, tăng 14 xã so với cùng kỳ năm 2020, bình quân toàn tỉnh đạt 15,52 tiêu chí/xã.

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM trong giai đoạn mới, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NMT kiểu mẫu cho các địa phương đã đạt chuẩn NTM có cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện.

 

Tỉnh Đắk Lắk cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 3/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời phấn đấu có 103/184 số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 31 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương đã đạt chuẩn NTM tiếp tục huy động các nguồn lực, đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu một cách phù hợp, hiệu quả.

Bên cạnh việc tập trung huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các địa phương cần tiếp tục dựa trên thế mạnh của mình để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã theo chuỗi giá trị, từ đó tạo nguồn nội lực trong nhân dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Trần Nhân