Theo thống kê của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, từ năm 2016 tới nay có thêm 29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đang được thẩm định đạt chuẩn.

tiêu chí nông thôn mới
Chính quyền và nhân dân huyện biên giới Tuy Đức đồng lòng xây dựng nông thôn mới.

Xét trên tổng thể toàn tỉnh Đắk Nông, đến nay bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã, tăng 6,5 tiêu chí/xã so với năm 2015 và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Đây là một thành tích ngoài mong đợi của những cán bộ làm nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông. 

Về góc độ cấp huyện, tính đến nay chỉ có huyện biên giới Tuy Đức chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên bình quân mỗi xã đã đạt 11 tiêu chí, tăng hơn 2,67 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Đặc biệt Huyện Cư Jút có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt hơn 18,29 tiêu chí, tăng 8 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Huyện Đắk Mil có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 16,67 tiêu chí, tăng 6,44 tiêu chí/xã so với năm 2015.

 

Huyện Ðắk Song có 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17,25 tiêu chí, tăng 9 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Huyện Đắk R’lấp có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 18,40 tiêu chí, tăng 6 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Huyện Đắk G’long có 1/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân mỗi xã đạt 11,71 tiêu chí, tăng 4,14 tiêu chí/xã so với năm 2015.

Riêng Thành phố Gia Nghĩa có 100% số xã đã đạt chuẩn; đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định; hiện nay đã khắc phục tồn tại, hạn chế và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương để xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định từ khi tách tỉnh đến nay, trong thời gian hơn 15 năm qua tỉnh Đắk Nông đã có những bước tiến dài trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt trong vòng 5 năm trở lại đây phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy lên cao trào và tỉnh Đắk Nông đã có những sự thay đổi rõ rệt về mọi mặt, đời sống của bà con được nâng lên cao với thu nhập bình quân 50 triệu/năm.

Có được những thành quả trên là nhờ nguồn ủng hộ to lớn từ Trung ương, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Đắk Nông và đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ từ bà con nhân dân trên địa bàn.

Sông Cài