Để có một mạng lưới giáo dục ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân, trong thời gian qua tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát triển về quy mô các trường, lớp. Điển hình là sự quan tâm của chính quyền các cấp khi tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học ngày càng khang trang, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh các cấp.

Về trang thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung và hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Sau 5 năm triển khai thực hiện đến nay toàn tỉnh Đắk Nông đã có 60/60 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tăng 14 xã so với năm 2015.

Mạng lưới y tế cơ sở của Đắk Nông tiếp tục được củng cố, đổi mới, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Số xã có trạm y tế đủ điều kiện, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 60/60 xã, công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên.

Tại các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế thì công tác khám chữa bệnh cho nhân dân có chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, thu hút được bệnh nhân đến khám và điều trị, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên từ đó đem lại được lợi ích kinh tế thiết thực cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế.

 

Tính đến hết năm 2020 (báo cáo năm 2021 đang dự thảo), số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là 557.072 người, đạt tỷ lệ 91%; tỷ lệ xã đạt và duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 60/60 xã, đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ngày càng giảm, đến nay chỉ còn 18%, trong đó có 47/60 xã đạt theo quy định.

Đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới đến hết năm 2020 thì toàn tỉnh có 59/60 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, đạt 98,3%, tăng 40 xã so với năm 2015; đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU đề ra (chỉ tiêu có 40 xã đạt).

Đắk Nông: Xã nghèo Cư K'nia chuyển mình mạnh mẽ nhờ xây dựng nông thôn mới

Đắk Nông: Xã nghèo Cư K'nia chuyển mình mạnh mẽ nhờ xây dựng nông thôn mới

Xã Cư K’nia, huyện Cư Jút (Đắk Nông) vốn là xã nghèo nên việc xây dựng nông thôn mới gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ huy động các nguồn lực, khơi dậy sự hưởng ứng của nhân dân nên xã đã thực hiện thành công các mục tiêu chương trình.

Hải Dương