Theo kế hoạch, hội thi được phát động thực hiện đồng bộ ở cả cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu phải mang nét đặc trưng riêng, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Nông thôn mới
Ảnh minh họa.
 

Các tuyến đường tham gia Hội thi được đánh giá, chấm điểm dựa trên các tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có tuyến đường với tổng chiều dài tối thiểu 500m, đảm bảo đạt chuẩn về quy mô và được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, có mạng cáp ngoại vi viễn thông, cáp điện lực, truyền thanh và đạt các tiêu chí Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Thời gian tổ chức Hội thi sẽ do Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quy định nhưng phải đảm bảo thời gian công bố kết quả Hội thi cấp huyện để lựa chọn tuyến đường đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh trước ngày 15/12/2021; dự kiến tỉnh sẽ chấm thi và trao giải vào tháng 1/2022 với hình thức giải thưởng là được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và kèm theo mức hỗ trợ thực hiện công trình phúc lợi tương đương là 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải khuyến khích.

Ngọc Yến