Sau 10 năm thực hiện triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, tính tới hết năm 2020, tỉnh Hà Giang đã có 45/195 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các làng quê đều có diện mạo thay đổi rõ rệt, khang trang văn minh hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét.

tin tức hà giang
 Ảnh minh họa 

Vì thế, từ đầu năm 2021, tỉnh Hà Giang tiếp tục ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/2/2021 thực hiện 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 đó là: xã Liên Hiệp, Việt Hồng, Vô Điếm, Đồng Tâm huyện Bắc Quang; xã Yên Thành, Tân Nam huyện Quang Bình; xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì và xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên.

 

Tính tới đầu năm 2021, 8 xã này đã đạt 90/152 tiêu chí, vì thế số tiêu chí cần thực hiện thêm để 8 xã này đạt chuẩn là 62 tiêu chí.

Tính tới hết tháng 10/2021, theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang thì sau 10 tháng các xã trên đã hoàn thành 118/152 tiêu chí.

Dự kiến tới hết năm 2021, tỉnh Hà Giang sẽ hoàn thành 6/8 xã nông thôn mới, đạt 75% kế hoạch đề ra. Hai xã còn lại là xã Nậm Dịch và xã Đồng Tâm dự kiến sẽ chuyển tiếp sang kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang yêu cầu các huyện quyết liệt và có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn theo kế hoạch.

Lam Giang