Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 30 xã thuộc huyện Ba Vì đã đạt hoặc cơ bản đạt, cụ thể như sau:

Tạo việc làm: Hằng năm UBND huyện đã phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai các hoạt động sàn giao dịch việc làm vệ tinh đến các địa phương, doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2021, huyện đã tổ chức 164 phiên giới thiệu việc làm cho người lao động; số người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin là 1.955 người, số người được kết nối phỏng vấn 960 người. Công tác tạo việc làm đạt 2.565 lao động.

Nông thôn mới,ba vì,tin tức ba vì,xây dựng nông thôn
Đường nông thôn trên địa bàn huyện Ba Vì luôn xanh sạch đẹp.

Thu nhập: Tính đến hết năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Ba Vì đạt 53 triệu đồng/người/năm.

Hộ nghèo: Tính tới hết quý III/2021, trên địa bàn huyện Ba Vì có 25 hộ thoát nghèo. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,66% vào cuối năm 2021 thì có 30/30 xã đạt.

Tổ chức sản xuất: Toàn huyện có 124 HTX, trong đó có: 123  HTX NN (108 HTX đang hoạt động). Trong 9 tháng đầu năm 2021, có 07 HTX nông nghiệp thành lập mới. Các HTX bước đầu hoạt động có hiệu quả và có 30/30 xã đạt và cơ bản.

 
Nông thôn mới,ba vì,tin tức ba vì,xây dựng nông thôn
Hình ảnh về người dân huyện Ba Vì tăng cường sản xuất.

Giáo dục và đào tạo: Toàn huyện có 112 trường thì có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Về Y tế: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 9 tháng đầu năm đạt đạt 91,2%; 31/31 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi 9 tháng đầu năm giảm 0,2% còn 9,3%. Có 25 xã có trạm y tế thực hiện mô hình Bác sỹ gia đình (Năm 2018: 1 xã, 2019: 14 xã, 2020: 10 xã). Đến nay có 30/30 xã đạt và cơ bản đạt.

Văn hóa: Phong trào xây dựng làng văn hóa, thôn văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. 88% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; có 192/213 làng văn hoá, chiếm 90% (cuối kỳ 2020, do sát nhập thôn nên số làng văn hóa trên toàn huyện là 177/208 làng, chiếm 85%), 92 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 42%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được quan tâm phát triển.

Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm: Tổng số hộ dân được tiếp cận đến hệ thống cung cấp nước sạch tương ứng là: 65.687 hộ = 88%. Các hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh. Mai táng phù hợp theo quy hoạch, tỷ lệ hỏa táng ngày càng cao. Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải trong ngày đạt 100%.

Tiến Anh