Theo đó, huyện Ba Vì tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo khai thác các nguồn thu đúng quy định.

Huyện cũng vận động các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới (bằng ngày công, đất đai, vật tư và bằng tiền,...); thực hiện tốt công tác công khai dân chủ ở cơ sở.

nông thôn mới,ba vì,hà nội
Đường nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Vì.

UBND các xã xây dựng phương án tổ sản xuất trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, đảm bảo nguồn cung thực phẩm nông, lâm, thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; xây dựng phương án thi công các công trình, dự án trên địa bàn, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Đối với việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tăng cơ cấu các giống lúa năng suất, chất lượng, thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất tập trung.

nông thôn mới,ba vì,hà nội
Đời sống của người dân huyện Ba Vì ngày càng được nâng cao.

Các xã cũng phải có giải pháp căn cơ để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, bảo đảm kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ; cần nghiên cứu các mô hình kinh tế chia sẻ, có giải pháp công nghệ mới nâng cao khả năng kết nối sản xuất - thị trường, tăng cường năng lực dự báo cung - cầu nông sản; cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ngăn chặn thực phẩm bẩn, kém chất lượng.

Củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, các Quỹ Tín dụng nhân dân có biện pháp để đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thực hiện dịch vụ cho các hộ nông dân phát triển sản xuất.

 
nông thôn mới,ba vì,hà nội
Người dân xã Ba Trại, huyện Ba Vì đang hái chè.

Phát triển kinh tế nông thôn, chủ động quy hoạch, kêu gọi và huy động đầu tư để khai thác phát triển các ngành dịch vụ, du lịch phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Chuyển đổi, cơ cấu lại sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng tập trung vào những ngành có ưu thế, ưu tiên phát triển các mặt hàng xuất khẩu tiểu thủ công nghiệp. Có giải pháp hỗ trợ đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm.

nông thôn mới,ba vì,hà nội
Trên địa bàn huyện Ba Vì có nhiều nhà văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp.

Nâng cao đời sống nông dân: Ý nghĩa Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến các cấp và nhân dân.

Định hướng, khuyến khích các tổ chức kinh tế nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chí OCOP, phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa sản phẩm. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP: đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; thiết kế nhãn hiệu, mẫu, bao gói sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn;

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở tham gia Chương trình OCOP liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, sản xuất gắn với phát triển thị trường, nâng cao giá trị gia tăng.

Tiến Anh