Hà Tĩnh
Câu lạc bộ Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu được ra mắt tại thôn 3 Bồng Giang (xã Đức Giang) với 20 hộ gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu tham gia.

Câu lạc bộ Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu được thành lập tại thôn 3 Bồng Giang (xã Đức Giang) với 20 hộ gia đình phụ nữ tiêu biểu/42 thành viên tham gia. Đây là những hộ gia đình gương mẫu, luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.​

Việc thành lập Câu lạc bộ Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình được trao đổi, chia sẻ các kiến thức về phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình, nâng cao chất lượng khu dân cư kiểu mẫu, hướng tới xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao.

Thông qua Câu lạc bộ Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, các thành viên sẽ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động những thành viên khác cùng tham gia sinh hoạt, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư; góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu trong thôn xóm.  

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ cũng tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ đơn thân, tàn tật.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu còn là nơi nơi bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các thành viên về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con khoa học, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao đời sống tinh thần. Đây cũng là nơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các thành viên.

 

Tại buổi ra mắt long trọng này, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình hội viên 2 thùng nhựa để phân loại rác thải bảo vệ môi trường.

Hà Tĩnh
Tại buổi ra mắt long trọng này, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình hội viên 2 thùng nhựa để phân loại rác thải bảo vệ môi trường

Bà Phạm Thị Thanh Minh, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang cho biết, Câu lạc bộ Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu thôn 3 Bồng Giang (xã Đức Giang) hoạt động rất tốt. Ban chủ nhiệm CLB rất nhiệt tình, đoàn kểt, ý thức xây dựng rất cao, được các hộ gia đình nể phục.

Cũng theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang, các thành viên trong Câu lạc bộ ý thức rất cao trong xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn cho các hộ khó khăn già cả ốm đau. Hiện đã gây quỹ được 15 triệu đồng cho vay phát triển mô hình kinh tế.

Ra mắt câu lạc bộ nữ tri thức Bộ Y tế

Ra mắt câu lạc bộ nữ tri thức Bộ Y tế

Ngày 27/4, Chi hội Nữ trí thức cơ quan Bộ Y tế đã chính thức ra mắt với định hướng dẫn dắt, định hướng cho Hội phát triển theo hướng phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng vào quản lý.

Trần Hoàn