Trong đó, 3 xã ở huyện Cẩm Giàng (gồm Cẩm Phúc, Cẩm Văn và Định Sơn), 1 xã ở huyện Bình Giang (Bình Minh), 1 xã ở huyện Gia Lộc (Gia Lương), 1 xã ở huyện Nam Sách (Phú Điền), và 2 xã ở huyện Kinh Môn (Lê Ninh, Hiệp Hòa).

Theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao và quy trình xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải bảo đảm các điều kiện gồm: Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và được UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện; Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.

Nông thôn mới
Việc xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm. Ảnh: Anh Duy
 

Việc xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các xã khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Được biết, 9 xã đầu tiên ở tỉnh Hải Dương đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 8/2020, gồm: Đức Chính, Cao An (huyện Cẩm Giàng), Nhân Quyền (huyện Bình Giang), Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc), Tân Kỳ (huyện Tứ Kỳ), Nam Tân, Nam Hồng (huyện Nam Sách) và Thượng Quận, Bạch Đằng (Kinh Môn).

Anh Duy