xây dựng nông thôn mới
Ảnh minh hoạ 

Sáng 7/10, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) và sơ kết hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố, đến giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, các cấp Hội luôn ngày một vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong việc vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, sạch, đẹp hơn. Đến hết năm 2019, đã có 139/139 (100%) xã trên toàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát triển theo chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, thu hút nhiều cán bộ, hội viên tham gia; qua nửa nhiệm kỳ, có 240.589 lượt hộ đăng ký/114.324 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 47,9% Nghị quyết Đại hội).

Trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ Hội đã phối hợp với Sở KHCN xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ, đến nay có tổng cộng 53 mô hình ứng dụng Khoa học và Công nghệ tại 7 huyện của thành phố, với tổng kinh phí là 10,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ là 6,5 tỷ đồng; hỗ trợ nông dân xây dựng hồ sơ chứng nhận sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP cho 45 sản phẩm và đang thẩm định hồ sơ cho 60 sản phẩm tiêu biểu của thành phố được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP trong năm 2021…

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp Hội Nông dân thành phố trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Hội Nông dân thành phố sớm rà soát, bổ sung và có phương án hiệu quả cao để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đổi mới công tác Hội, phong trào nông dân nhất là ở cấp cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động Hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu ở địa phương; phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

N. Huyền