Đắk Nông vượt khó

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) Đắk Nông, trong 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh có thêm 7 xã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay đã có 29/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3%, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 15,78 tiêu chí.

Những địa phương xây dựng NTM hiệu quả tại Đắk Nông gồm: TP.Gia Nghĩa có 100% số xã đã đạt chuẩn NTM; Huyện Đắk R’lấp có 8/10 xã NTM; Huyện Cư Jút có 6/7 xã NTM; Huyện Đắk Mil có 6/9 xã NTM.

Tuy nhiên, hiện tại cũng có nhiều địa phương tại Đắk Nông tỉ lệ số xã đạt chuẩn NTM còn thấp, cụ thể: Huyện Tuy Đức chưa có xã đạt chuẩn NTM; Huyện Đắk Glong chỉ có 1/7 xã; Huyện Krông Nô có 2/11 xã đạt chuẩn NTM.

Theo Văn phòng điều phối NTM Đắk Nông, chương trình xây dựng NTM ở một số địa phương còn chuyển biến chậm vì vẫn đang còn có tư tưởng trông chờ vào nguồn ngân sách của Trung ương, của tỉnh, chưa chủ động huy động các nguồn lực tại chỗ, đặc biệt các huyện có nhiều xã đặc biệt khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số địa phương vẫn còn chạy theo thành tích, chưa chú trọng chiều sâu, việc dự báo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn hạn chế. Vì vậy, kết quả đạt được theo bộ tiêu chí chưa bền vững, đa số mới đạt mức tối thiểu so với quy định.

Một số xã sau khi đã đạt chuẩn thì phong trào thi đua xây dựng NTM có dấu hiệu chững lại; các địa phương chưa chủ động đề ra giải pháp để duy trì cũng như nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; vì vậy kết quả đạt được tại những địa phương này không có nhiều chuyển biến so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn.

Ngoài ra, trong năm 2020 và 2021, do diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp nên giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực giảm sâu, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc huy động nguồn lực trong nhân dân đóng góp xây dựng NTM ở một số địa phương gặp khó khăn.

Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 43/60 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí/xã.

Để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu đề ra, đồng thời vừa phù hợp với các bộ tiêu chí của Trung ương giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đắk Nông đề xuất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch NTM năm 2022 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bình quân chung mỗi xã đạt từ 16,5 tiêu chí/xã.

 

Đắk Lắk vươn mình mạnh mẽ

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2021 mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp nhưng chính quyền, người dân các địa phương đã nỗ lực không ngừng để chung tay xây dựng NTM.

Tin tức Đắk Lắk,tin tức Đắk Nông,xây dựng Nông thôn mới,Covid-19
Trong năm 2021, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực để huy động các nguồn lực xây dựng NTM.

Cụ thể, trong 9 tháng vừa qua của năm 2021, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp tổng số tiền trên 25 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo, nhựa hóa, bê tông hóa hơn 20km đường trục xã, liên xã; bê tông xi măng, cứng hóa hơn 110km, cấp phối đá dăm hơn 18km đường trục thôn buôn; bê tông xi măng hơn 16km, cấp phối đá dăm hơn 22km đường ngõ xóm; bê tông xi măng, cứng hóa hơn 15km, nâng cấp mở rộng hơn 19km đường nội đồng…

Các địa phương cũng sửa chữa 8 công trình thủy lợi, nạo vét hơn 124km kênh mương; lắp đặt 5 trạm bơm điện, nạo vét 16 bể bơm. Ngoài ra, các địa phương đã xây dựng mới, nâng cấp 49 trạm biến áp, kéo hơn 155 km đường điện, xóa hơn 39 nhà tạm, nhà dột nát…

Thống kê đến tháng 9/2021, tỉnh Đắk Lắk lũy kế có 69 xã đạt chuẩn NTM. Đối với các tiêu chí xây dựng NTM, hiện có 15 xã đạt 17-18 tiêu chí; 10 xã đạt 15-16 tiêu chí; 15 xã đạt 13-14 tiêu chí; 41 xã đạt 10-12 tiêu chí, 4 xã đạt 8-9 tiêu chí.

Những địa phương đạt tiêu chí xây dựng NTM cao tại Đắk Lắk gồm có TP.Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ. Trong đó, TP.Buôn Ma Thuột có 8/8 xã đạt chuẩn NTM, hiện UBND TP.Buôn Ma Thuột đang trình Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đề nghị công nhận địa phương này hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Còn thị xã Buôn Hồ có 5/5 xã đạt chuẩn NTM, hiện đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận thị xã Buôn Hồ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021.

Xét trên quy mô toàn tỉnh, hiện Đắk Lắk đạt 2.382 tiêu chí/2.888 tiêu chí xây dựng NTM, tăng 23 tiêu chí so với đầu năm 2021; bình quân toàn tỉnh đạt 15,67 tiêu chí/xã, tăng 0,15 tiêu chí so với đầu năm 2021.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu lũy kế có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 46,7%, đạt và vượt kế hoạch đề ra là 69 xã) NTM năm 2021.

Trần Nhân