Sóc Sơn
Đoàn khảo sát đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM ở Huyện Sóc Sơn 

Theo yêu cầu tiêu chí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 100% hộ gia đình trên địa bàn huyện Sóc Sơn có nhà vệ sinh đạt tiêu chí. 

Cùng với đó là 3.531/83.531 hộ gia đình của huyện có hệ thống thoát nước không để chảy tràn ra môi trường; 100% hộ gia đình có nhà tắm kín đáo, có tường rào, mái che.

100% hộ gia đình trên địa bàn huyện có bể trữ nước sinh hoạt bằng bồn inox hoặc bằng nhựa với thể tích bể trung bình/hộ giao động từ 1,5 - 4m3/hộ. 100% các hộ gia đình (83.531/83.531 hộ) đăng ký thực hiện 3 sạch theo nội dung cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Đối với các tiêu chí khác trong xây dựn nông thôn mới của huyện cũng đều vượt và đạt chỉ tiêu. Cụ thể, tính đến nay, tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 75 % hộ gia đình được sử dụng nước sạch trên địa bàn; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch, tỷ lệ hỏa táng trong quý II/2020, đạt 68,55%; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định, đạt tỷ lệ 95%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt tỷ lệ 80%; tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 25 xã các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ bao gồm các nhóm ngành nghề như: Công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại..., trung bình 98% cơ sở đạt các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

 

Đáng lưu ý, toàn huyện Sóc Sơn có 1 khu công nghiệp với 42 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động có đầy đủ hồ sơ về thủ tục môi trường; 2 cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động.

32/32 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài khu công nghiệp có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường; 350/360 cơ sở quy mô hộ gia đình đã được UBND các xã, thị trấn cấp giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Bên cạnh đó, 25/25 xã trên toàn huyện Sóc Sơn đều  có điểm tập trung rác thải sinh hoạt, tổ chức thành lập các tổ thu gom rác tại các khu dân cư để thu gom, vận chuyển ra điểm thu gom tập trung của xã được chuyển đi xử lý tại địa điểm tập trung của thành phố; các xã đã triển khai xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng và vận động người dân thu gom sau khi sử dụng bỏ vào các bể chứa; các cơ sở y tế đều có phân loại rác theo quy định. 100% rác thải y tế lây nhiễm được thu gom và xử lý theo quy định.

Đây là tiêu chí được đánh giá là khó thực hiện nhất trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhưng huyện Sóc Sơn đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 32.947/32.947 cơ sở chăn nuôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, trong đó, 124/124 hộ chăn nuôi có hồ sơ về bảo vệ môi trường theo quy định, đạt 100%. Nhìn chung, các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn 25 xã đều nhỏ, lẻ; chuồng trại được xây dựng cách biệt với nhà ở, được vệ sinh định kỳ bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. Chất thải chăn nuôi được thu gom xử lý chủ yếu bằng hầm biogas. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 96%.

Căn cứ vào tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhất trí đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận huyện Sóc Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

H. Anh